Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης αγιογραφούν

Τα παιδιά της ΣΤ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο Hello Kids και ασχολήθηκαν με την κατασκευή αγιογραφίας στις 1-3-2018.