ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ανακοινώσεις

Οι εγγραφές για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Τάξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 6 – 20 Μαΐου 2019, και από ώρα 10:00 έως 11:30 καθημερινά .

Τη σχολική χρονιά 2019-20 θα φοιτήσουν στην Α’ Τάξη του Δημοτικού οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Επίδειξη (όχι φωτοτυπία) του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ): παρέχεται από το Σχολείο.
  3. Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.) από το οποίο να διαπιστώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή.
  4. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Γαρουφαλής