Εγγραφές Μαθητών στην Α΄ Τάξη (2018-19)

Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ – Οι εγγραφές για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Τάξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 2 – 18 Μαΐου 2018. Τη σχολική χρονιά 2018-19 θα φοιτήσουν στην Α’ Τάξη του Δημοτικού οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  • Επίδειξη (όχι φωτοτυπία) του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ): παρέχεται από το Σχολείο.
  • Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.) από το οποίο να διαπιστώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Γαρουφαλής