Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 1/6 έως 26/6/2020

Ανακοινώσεις

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, εφαρμόζοντας τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και σε σχολικές μονάδες της επικράτειας μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, προέβησαν σε τροποποίηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα σε ό,τι αφορά το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα:

 • Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών.
 • Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση των μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν από την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος (η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών).
 • Διαρρυθμίζονται οι αίθουσες διδασκαλίας, ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Ως εκ τούτου, τα 12 τμήματα των τάξεων του σχολείου μας χωρίστηκαν με μέριμνα του Διευθυντή του σχολείου σε 24 υποτμήματα (Α & Β ανά τμήμα τάξης) ίσης δυναμικότητας και εφαρμόζοντας την εκ περιτροπής διδασκαλία ως εξής:
  • 1η Εβδομάδα: 1/6 – 5/6/2020
   • Υποτμήμα Α: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
   • Υποτμήμα Β: Τρίτη – Πέμπτη
  • 2η Εβδομάδα: 9/6 – 12/6/2020
   • Υποτμήμα Α: Τρίτη – Πέμπτη
   • Υποτμήμα Β: Δευτέρα (αργία Αγίου Πνεύματος) – Τετάρτη – Παρασκευή
  • 3η Εβδομάδα: 15/6 – 19/6/2020
   • Υποτμήμα Α: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
   • Υποτμήμα Β: Τρίτη – Πέμπτη
  • 4η Εβδομάδα: 22/6 – 26/6/2020
   • Υποτμήμα Α: Τρίτη – Πέμπτη
   • Υποτμήμα Β: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
 • Υιοθετείται ευέλικτο ωράριο διαλειμμάτων για τα υποτμήματα των τμημάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών/τριών.

Τροποποιημένο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (1/6 – 26/6/2020)

Τάξεις
Α – Β – Γ
Τάξεις
Δ – Ε – ΣΤ
Υποδοχή – Προσέλευση08:00 – 08:1508:15 – 08:30
1η Διδακτική Περίοδος08:15 – 09:3008:30 – 09:55
Διάλειμμα09:30 – 09:5009:55 – 10:15
2η Διδακτική Περίοδος09:50 – 11:1510:15 – 11:40
Διάλειμμα11:15 – 11:3511:40 – 12:00
5η Διδακτική Ώρα11:35 – 12:1512:00 – 12:30
Διάλειμμα12:15 – 12:2512:30 – 12:40
6η Διδακτική Ώρα – Λήξη12:25 – 13:0012:40 – 13:15