Παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού για εκπαιδευτική χρήση

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες προκειμένου να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ή/και μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού όσο και μετέπειτα στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους, καλούμαστε ως σχολική μονάδα να αποτυπώσουμε τις ανάγκες σε εξοπλισμό (φορητούς υπολογιστές  / τάμπλετ), ώστε όλοι οι μαθητές του σχολείου μας να μετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι η παροχή του εν λόγω εξοπλισμού θα γίνει προς το σχολείο και θα ανήκει στην περιουσία του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικές συσκευές για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων), παρακαλούνται οι γονείς που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, να το δηλώσουν, έως σήμερα (8-4-2020) στις 20:00, στέλνοντας ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου (mail@3dim-rafin.att.sch.gr).