Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class / e-me)

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών.  Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.
Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού: e-me ή e-class. Ο εκπαιδευτικός κάθε τάξης ή μαθήματος θα ενημερώσει εγκαίρως τους μαθητές και τους γονείς σε ποια από τις δύο πλατφόρμες προτίθεται να αναρτά εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα.

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού σε ψηφιακή τάξη:

Βήμα 1ο: Οι γονείς/κηδεμόνες, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ .

Βήμα 2ο: Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς, ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.

1 σκέψη στο “Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class / e-me)

Τα σχόλια είναι κλειστά.