Τμήμα Γ1

Δασκάλα Τάξης: Βούλα Πλατάνου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vplatanou@gmail.com