Τμήμα Α2

Δασκάλα Τάξης: Νίκη Γρηγορίου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nikigrigoriou@yahoo.gr