Προαιρετικές λίστες υλικών

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς

Σας παραθέτουμε προαιρετικές λίστες με υλικά προς χρήση των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-2021:

Α΄ τάξη

Β1΄τάξηΒ2΄τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄τάξη

Ε1΄τάξη Ε2΄τάξη

ΣΤ΄τάξη

Αγγλικά (Τμήματα Α2, Δ1, Δ2, Ε2)