Πληροφορική

Εκπαιδευτικό υλικό, που αναρτούν οι εκπαιδευτικοί του μαθήματος της Πληροφορικής, μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

  • Χαρά Ζώρζου: xarazorzou2020.weebly.com
  • Νάντια Κιοκμενόγλου: eclass του Υπουργείου Παιδείας