Εγγραφές Μαθητών/τριών στην Α’ Τάξη Δημοτικού 2022-2023

Ανακοινώσεις

Οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022.

Στην Α’ Τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

1.Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίδεται από το σχολείο) συμπληρωμένο από ιατρό.

4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας σε φωτοτυπία (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΠ ή αντίγραφο μισθωτηρίου κ.λ.π.)

5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στην Α΄ τάξη (δίδεται από το σχολείο).

6. Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί από το σχολείο) – (για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης).

7. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (δίδεται από το σχολείο).

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του covid-19, οι εγγραφές θα γίνονται:

Α) είτε ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 3ου Δ.Σ. Ραφήναςmail@3dim-rafin.att.sch.gr

β) είτε, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, κατόπιν επικοινωνίας (22940-78534/mail@3dim-rafin.att.sch.gr): Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 11:00.

Για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά που δίδονται από το σχολείο, επιλέξτε ΕΔΩ.

Ο Διευθυντής του Σχολείου