Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών στην Α΄Δημοτικού 2021-2022

Ανακοινώσεις

Οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021.

Στην Α’ Τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

1.Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίδεται από το σχολείο) συμπληρωμένο από ιατρό.

4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας σε φωτοτυπία (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΠ ή αντίγραφο μισθωτηρίου κ.λ.π.)

5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στην Α΄ τάξη (δίδονται από το σχολείο).

6. Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί από το σχολείο) – (για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης).

7. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (δίδονται από το σχολείο).

Οι εγγραφές θα γίνονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (22940-78534 / mail@3dim-rafin.att.sch.gr):

Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 11:00.

Εναλλακτικά τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: mail@3dim-rafin.att.sch.gr

Για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά που δίδονται από το σχολείο, επιλέξτε ΕΔΩ.

Ο Διευθυντής του Σχολείου